Facebook Google+
Zbiorniki procesowe
Absorbery i adsorbery

Oczyszczanie gazów odbywa poprzez wykorzystanie procesów pochłaniania zanieczyszczeń. W zależności czy do pochłaniania wykorzystywana jest ciecz (np. woda) lub ciało stałe (np. węgiel aktywny) do oczyszczania gazów wykorzystywane są absorbery lub adsorbery.

Zbiorniki procesoweAbsorbery zbudowane są ze zbiornika pionowego wyposażonego w ruszt z wypełnieniem oraz instalacji tryskaczowej. Gaz prowadzony jest w taki sposób aby został „zroszony” cieczą z instalacji tryskaczowej, która pochłania zanieczyszczenia i jest odprowadzana poza urządzenie.

W skład adsorbera wchodzi zbiornik (dowolnego kształtu), który jest wyposażony w ruszt z substancją adsorpcyjną. Gaz podlegający oczyszczeniu kierowany jest poprzez adsorber, który pochłania zanieczyszczenia.

Ze względu na agresywne warunki pracy absorberów i adsorberów materiał używany do ich budowy musi cechować się bardzo dobrą odpornością na korozję oraz ścieranie poprzez pyły unoszone w gazach. Proponujemy wykonanie absorberów i adsorberów z doskonałego materiału konstrukcyjnego – TWS znanego jako laminat poliestrowo-szklany.

Kształt, gabaryty oraz przyłącza absorberów i adsorberów są kształtowane podczas procesu indywidualnego projektowania uwzględniającego warunki na obiekcie.

Standardowo absorbery i adsorbery wyposażane są w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe.

Ponadto absorbery i adsorbery możemy wyposażyć w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową i oprzyrządowanie.

Mieszalniki

Mieszalniki są typem aparatury w których zachodzi mechaniczne mieszanie dwóch lub więcej substratów. Najczęściej mieszalniki wykorzystywane są do ujednorodnienia temperatury, składu chemicznego roztworu lub wymiany ciepła. Mieszaniu mogą podlegać substancje typu:

  •     ciecz – ciało stałe,
  •     ciecz – ciecz.

Zbiorniki procesoweTypowy mieszalnik składa się zasadniczo z dwóch elementów: zbiornika wykonanego z chemoodpornego laminatu poliestrowo szklanego (TWS) i mieszadła w wykonaniu ze stali kwasoodpornej lub PP.

Do mieszalników najczęściej wykorzystuje się zbiorniki cylindryczne pionowe. W związku z dużą gamą produkowanych przez naszą firmę zbiorników pionowych mogą to być zbiorniki z płaskim dnem, na wydłużonym płaszczu itd.

Mieszalniki w wersjach specjalnych budowane są z wykorzystaniem zbiorników poziomych lub prostopadłościennych.

Mieszalniki wyposażane mogą być w mieszadła pionowe (wolno, szybkoobrotowe) lub boczne. W celu zwiększenia intensywności mieszania mieszadła mogą być montowane niesymetrycznie lub z wykorzystaniem łamaczy fal. Ze wzglądu na kształt w zbiornikach poziomych i prostopadłościennych wykorzystuje się dwa lub większą ilość mieszadeł.

Mieszalniki w standardzie wyposażone są w komplet niezbędnych króćców, przyłącze mieszadła, właz rewizyjnyuchwyty transportowe.

Ponadto mieszalniki można wyposażyć w czujnik poziomu minimalnego (w celu zapobieżenia przed suchobiegiem), drabinę z podestem obsługowym (również w wykonaniu tworzywowym), poziomowskaz itd.

Zajmujemy się kompleksową obsługą tj. wykonujemy dobór zbiornikamieszadła do bieżących wymagań oraz zapewniamy specjalistyczy transportmontaż urządzeń na obiekcie.

Neutralizatory

W neutralizatorach zachodzi proces zobojętnienia substancji poprzez zmianę PH. Neutralizacja zachodzi poprzez zmieszanie dwóch lub więcej substratów. W celu zwiększenia skuteczności neutralizacji niniejsze substraty mogą być dodatkowo mieszane mechanicznie. Neutralizacji mogą podlegać substancje zarówno o odczynie kwaśnym jak i zasadowym.

Zbiorniki procesoweNeutralizator składa się ze zbiornikaaparatury kontrolno-pomiarowej służącej do kontroli procesu neutralizacji. Bieżący pomiar parametrów odbywa się za pomocą odpowiednich czujników PH i temperatury.

W związku z procesami zobojętniania zachodzącymi w neutralizatorze wymagana jest doskonała odporność chemiczna i termiczna urządzenia. Zadanie to spełnia wykorzystywane do produkcji neutralizatorów przez nasze zakłady tworzywo sztuczne – laminat poliestrowo-szklany.

Do budowy neutralizatorów wykorzystywane mogą być odporne na korozję zbiorniki dowolnej wielkości oraz typu (podziemne i naziemne, pionowe i poziome, cylindryczne i prostopadłościenne).

 

Neutralizatory w standardzie wyposażone są w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe.

Ponadto neutralizatory można wyposażyć w poziomowskaz, drabinę z podestem obsługowym itd. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed korozją istnieje możliwość wykonania drabin i pomostów z tworzyw sztucznych.

Wieloletnie doświadczenia w zakresie produkcji urządzeń z tworzyw sztucznych pozwala nam na kompleksowe załatwienie problemów dotyczących neutralizacji występujących w przemyśle.

Skrubery

Skrubery są to aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy. Skruber składa się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny (zbiornika) przez który przeprowadza się gaz celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. W zależności od rodzaju skrubera może być on dodatkowo spryskiwany wodą.

Zbiorniki procesoweWarunki pracy skrubera są bardzo trudne, przepływające gazy są zanieczyszczone cząstkami stałym powodując zużycie abrazyjne. Na ścianki skrubera działają agresywne gazy oraz produkty otrzymane w wyniku działania wypełnia skrubera. Z tego powodu skrubery muszą być produkowane z materiałów o najwyższej jakości.

Do produkcji skruberów używamy laminat poliestrowo-szklany, który cechuje się bardzo dobrą odpornością abrazyjnąchemiczną.

Schemat, wyposażenie oraz wymiary gabarytowe określane są podczas procesu projektowania.

Skrubery wyposażane są w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe.

 

 

Wanny galwaniczne

Wanny galwaniczne służą do przeprowadzania procesów galwanicznych, trawiennych, pasywacji itd.  wykorzystywanych w przemyśle galwanicznym. Mogą być wykonywane w dwóch konfiguracjach: otwartezabezpieczone przed utratą ciepła.

Zbiorniki procesoweWymiary wanien mogą być kształtowane dowolnie w zależności od bieżących wymagań na obiekcie. Wszystkie wanny galwaniczne wzmacniane są mechanicznie z zewnątrz poprzez montaż stalowych kształtowników, które zostały pokryte warstwą laminatu. W przypadku wanien zabezpieczonych przed utratą ciepła wanny dodatkowo wyposażane są w zdejmowane pokrywy i/lub izolację cieplną (wykonaną z pianki poliuretanowej o dowolnej grubości) na całej powierzchni zewnętrznej.

Wanny galwaniczne projektujemy na bazie naszych szerokich doświadczeń, możemy również adaptować projekty wanien stalowych na wykonane z TWS,  proponujemy także dostosowanie gabarytów i przyłączy wanien do obiektu.

Nasza firma proponuje kompleksową obsługę inwestycji poprzez zaprojektowanie, wyprodukowanie, transport i montaż wanien na miejscu posadowienia.

Każda wanna wyposażana jest w króciec spustowykomplet uchwytów transportowych.

W celu ułatwienia montażu oprzyrządowania wanny galwaniczne mogą wyposażane w półki do montażu grzałek, termometrów, urządzeń mieszających itd. Proponujemy wykonanie wanien (również oprzyrządowanie) w całości z laminatu poliestrowo-szklanego.