• Baner_wyroby_nietypowe_trokotex

Instalacja grzewcza

Częstą potrzebą w eksploatacji zbiorników jest utrzymanie stałej temperatury w zbiorniku lub też zabezpieczenie przed zamarzaniem np. gdy zbiornik narażony jest na działanie niskich temperatur a magazynowane medium charakteryzuje się niską temperatu krzepnięcia. W takim przypadku proponujemy zastosowanie ogrzewania zbiornika.

trokotex zbiorniki instalacja grzewcza

trokotex instalacja grzewcza ogrzewanie zbiornika