• Baner_wyroby_nietypowe_trokotex

Mieszadło dynamiczne wolnoobrotowe służy do sporządzania mieszaniny w zbiornikach o małej i średniej objętości (od 1 do 20m3).

Mieszadło dynamiczne szybkoobrotowe – śmigłowe służy do sporządzania mieszaniny w zbiornikach o małej objętości (do 4,5m3).

 

Zastosowanie:

  • Roztwory wapnia
  • Polielektrolity
  • Wymian ciepła
  • Szybkie mieszanie
  • Neutralizacja
  • Homogenizacja: ciecz- ciecz, ciało stałe- ciecz