• Baner_wyroby_nietypowe_trokotex

Poziom pomiaru

Technika  radarowego pomiaru poziomu przeznaczona jest do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów w zbiornikach procesowych i buforowych. Zmiany właściwości produktu tj. gazowanie cieczy nie maja wpływu na przebieg i jakość pomiaru.

Ultradźwiękowy pomiar poziomu ma zastosowanie w przypadku cieczy i gruboziarnistych materiałów sypkich.

Obydwie sondy nadają się do pracy w trudnych warunkach procesowych przy mediach agresywnych chemicznie.

Ciągły pomiar poziomu cieczy w zbiornikach

 

Sygnalizacja poziomów krytycznych

Sygnalizacja poziomów krytycznych jest to zespół czujników służących do sygnalizacji poziomów progowych w zbiorniku technologicznym. Zbiornik jest wyposażony w czujniki poziomu minimum ½ i maksimum oraz czujnik wycieku umieszczany w przestrzeni międzypłaszczowej.

Sygnalizacja poziomów krytycznych