• Baner_wyroby_nietypowe_trokotex

Urządzenia odpowietrzająco-napowietrzające

Urządzenia odpowietrzająco-napowietrzające jest ulepszoną konstrukcją króćca odpowietrzającego. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ich stosowanie w zbiornikach i innych konstrukcjach przeznaczonych do magazynowania cieczy. Jest to szczególnie ważne w przypadku zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych, gdzie ewentualne powstanie nad lub podciśnienia może doprowadzić do uszkodzenia zbiornika. Urządzenia odpowietrzająco-napowietrzające służą do utrzymywania stałego ciśnienia powietrza w zbiorniku. Produkowane są w wykonaniu chemoodpornym.