• Baner_wyroby_nietypowe_trokotex
Włazy z TWS

Każdy standardowy zbiornik jest wyposażany we właz rewizyjny z pokrywą luźną. Właz jest montowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Aby zachować szczelność pomiędzy włazem z pokrywą umieszczana jest uszczelka z gumy kwasoodpornej. Właz składa się z przyłącza kołnierzowego i pokrywy soczewkowej lub płaskiej.  Umożliwiają wykonywanie rewizji wewnętrznej.  Zazwyczaj montuje się je w najwyższym miejscu urządzenia.

wlaz TWS trokotex