• Baner_przekrycia_trokotex

Szczelne przekrycia zbiorników – pokrywy z TWS.

Jednym z głównych źródeł emisji substancji lotnych o przykrym zapachu są otwarte powierzchnie zbiorników technologicznych i procesowych służących do magazynowania ciekłych mediów występujących głównie w oczyszczalniach ścieków, zarówno komunalnych jak i poprodukcyjnych.

Na potrzeby zniwelowania uciążliwości dla środowiska, jakim jest ciągła emisja lotnych substancji zapachowych, firma Trokotex Polymer Group opracowała i wdrożyła do produkcji system hermetyzacji otwartych zbiorników oraz ciągów technologicznych. Produkt ten skutecznie eliminuje szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. System hermetyzacji oparty jest na modułowej zabudowie otwartej powierzchni zbiorników  łupinami z laminatu poliestrowo-szklanego dostarczonymi i montowanymi na placu budowy przez wyspecjalizowany serwis producenta.

Przekrycia są lekkimi konstrukcjami wykonanymi z tworzyw zbrojonych włóknami szklanymi (TWS) charakteryzującymi się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na występujące podczas eksploatacji ekstremalne warunki pracy.

Charakterystyczne zalety ofertowanych przekryć:

- niewielka waga konstrukcji,

- niska cena inwestycji,

- wysoka trwałość wyrobu,

- niskie koszty eksploatacji (brak konserwacji),

- wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury,

- odporność na promieniowanie UV,

- szczelność konstrukcji,

- bezawaryjna praca,

- możliwość łatwego demontażu,

- możliwość izolacji termicznej,

- wysoka estetyka powierzchni,

- dowolna kolorystyka wg tabeli RAL,

- niskie koszty napraw uszkodzeń eksploatacyjnych.

Każde przekrycie wykonane jest na podstawie indywidualnego projektu opracowanego na potrzeby i zgodnie z założeniami inwestora. Projekty są zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi  oraz przepisami BHP i p.poż.

Typy przekryć: