• Baner_wyroby_nietypowe_trokotex

Firma Trokotex oferuje szeroki wachlarz wyrobów nietypowych umożliwiających „obróbkę” cieczy, gazów oraz substancji stałych. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamieszczenia oprzyrządowana dodatkowego tj. mieszadła, przegrody, czujniki poziomu, czujniki PH, czujniki temperatury sygnalizacja stanów granicznych.

Wanny bezpieczeństwa produkcji Trokotex Polymer Group stanowią samodzielną konstrukcję, która ma na celu zabezpieczenie przed przedostaniem się medium do środowiska w razie nieszczelności zbiornika. Konstrukcja wanny przewiduje montaż na podłożu z podsypką piaskową lub na fundamencie, a co najważniejsze dla inwestora niewymagane jest pozwolenie na budowę w przypadku zastosowania wanny z TWS.

Wanny galwaniczne służą do przeprowadzania procesów galwanicznych, trawiennych, pasywacji itd. wykorzystywanych w przemyśle galwanicznym. Mogą być wykonywane w dwóch konfiguracjach: otwarte 
i zabezpieczone przed utratą ciepła.

Mieszalniki są typem aparatury w których zachodzi mechaniczne mieszanie dwóch lub więcej substratów. Mieszaniu mogą podlegać substancje typu:

  • ciecz – ciało stałe,
  • ciecz – ciecz.

Najczęściej mieszalniki wykorzystywane są do ujednorodnienia temperatury, składu chemicznego roztworu lub wymiany ciepła. Do mieszalników najczęściej wykorzystuje się zbiorniki cylindryczne pionowe. W związku z dużą gamą produkowanych przez naszą firmę zbiorników pionowych mogą to być zbiorniki z płaskim dnem, na wydłużonym płaszczu itd. Mieszalniki w wersjach specjalnych budowane są z wykorzystaniem zbiorników poziomych lubprostopadłościennych.

neutralizatorach zachodzi proces zobojętnienia substancji poprzez zmianę PH. Neutralizacja zachodzi poprzez zmieszanie dwóch lub więcej substratów. W celu zwiększenia skuteczności neutralizacji niniejsze substraty mogą być dodatkowo mieszane mechanicznie. Neutralizacji mogą podlegać substancje zarówno o odczynie kwaśnym jak i zasadowym.

Neutralizator składa się ze zbiornika i aparatury kontrolno-pomiarowej służącej do kontroli procesu neutralizacji. Bieżący pomiar parametrów odbywa się za pomocą odpowiednich czujników PH i temperatury. Do budowy neutralizatorów wykorzystywane mogą być odporne na korozję zbiorniki dowolnej wielkości oraz typu (podziemne inaziemnepionowe i poziomecylindryczne i prostopadłościenne). 

Oczyszczanie gazów odbywa poprzez wykorzystanie procesów pochłaniania zanieczyszczeń. W zależności czy do pochłaniania wykorzystywana jest ciecz (np. woda) lub ciało stałe (np. węgiel aktywny) do oczyszczania gazów wykorzystywane są absorbery lub adsorbery.

Absorbery zbudowane są ze zbiornika pionowego wyposażonego w ruszt z wypełnieniem oraz instalacji tryskaczowej. Gaz prowadzony jest w taki sposób aby został „zroszony” cieczą z instalacji tryskaczowej, która pochłania zanieczyszczenia i jest odprowadzana poza urządzenie.

W skład adsorbera wchodzi zbiornik (dowolnego kształtu), który jest wyposażony w ruszt z substancją adsorpcyjną. Gaz podlegający oczyszczeniu kierowany jest poprzez adsorber, który pochłania zanieczyszczenia.

Skrubery są to aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy.

Skruber składa się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny (zbiornika) przez który przeprowadza się gaz celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. W zależności od rodzaju skrubera może być on dodatkowo spryskiwany wodą.