• Baner_wyroby_nietypowe_trokotex

Wanny galwaniczne, mieszalniki i inne wyroby nietypowe

Oferta naszej firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, które pozwalają bezpieczną „obróbkę” cieczy, gazów i substancji stałych. Dajemy ponadto możliwość stworzenia dodatkowych elementów oprzyrządowania w postaci m.in. mieszadeł, przegród, czujników poziomu, czujników PH, czujników temperatury sygnalizacji stanów granicznych.

• Wanna bezpieczeństwa

Wyroby produkcji Trokotex Polymer Group stanowią samodzielną konstrukcję, która ma na celu zabezpieczenie przed przedostaniem się medium do środowiska w razie nieszczelności zbiornika. Konstrukcja wanny bezpieczeństwa przewiduje montaż na podłożu z podsypką piaskową lub na fundamencie, a co najważniejsze dla inwestora niewymagane jest pozwolenie na budowę w przypadku zastosowania wanny z TWS.

• Wanny galwaniczne

Są to specjalistyczne rozwiązania, które służą do przeprowadzania procesów galwanicznych, trawiennych, pasywacji itd. wykorzystywanych w przemyśle galwanicznym. Wanny galwaniczne mogą być wykonywane w dwóch konfiguracjach: otwarte i zabezpieczone przed utratą ciepła. Chętnie doradzimy w zakresie doboru wanny galwanicznej.

• Mieszalniki

Są typem aparatury, w której zachodzi mechaniczne mieszanie dwóch lub więcej substratów. Mieszaniu mogą podlegać substancje typu:
  • ciecz – ciało stałe,
  • ciecz – ciecz.
Najczęściej mieszalniki wykorzystywane są do ujednorodnienia temperatury, składu chemicznego roztworu lub wymiany ciepła. Do mieszalników najczęściej wykorzystuje się zbiorniki cylindryczne pionowe. W związku z dużą gamą produkowanych przez naszą firmę zbiorników pionowych mogą to być zbiorniki z płaskim dnem, na wydłużonym płaszczu itd. Mieszalniki w wersjach specjalnych budowane są z wykorzystaniem zbiorników poziomych lub prostopadłościennych.

• Neutralizatory

W neutralizatorach zachodzi proces zobojętnienia substancji poprzez zmianę PH. Neutralizacja zachodzi poprzez zmieszanie dwóch lub więcej substratów. W celu zwiększenia skuteczności neutralizacji niniejsze substraty mogą być dodatkowo mieszane mechanicznie. Neutralizacji mogą podlegać substancje zarówno o odczynie kwaśnym, jak i zasadowym. Neutralizator składa się ze zbiornika i aparatury kontrolno-pomiarowej służącej do kontroli procesu neutralizacji. Bieżący pomiar parametrów odbywa się za pomocą odpowiednich czujników PH i temperatury. Do budowy neutralizatorów wykorzystywane mogą być odporne na korozję zbiorniki dowolnej wielkości oraz typu (podziemne inaziemne, pionowe i poziome, cylindryczne i prostopadłościenne).

• Absorbery

Oczyszczanie gazów odbywa poprzez wykorzystanie procesów pochłaniania zanieczyszczeń. W zależności czy do pochłaniania wykorzystywana jest ciecz (np. woda) lub ciało stałe (np. węgiel aktywny) do oczyszczania gazów wykorzystywane są absorbery lub adsorbery. Absorbery zbudowane są ze zbiornika pionowego wyposażonego w ruszt z wypełnieniem oraz instalacji tryskaczowej. Gaz prowadzony jest w absorberach w taki sposób, aby został „zroszony” cieczą z instalacji tryskaczowej, która pochłania zanieczyszczenia i jest odprowadzana poza urządzenie. W skład adsorbera wchodzi zbiornik (dowolnego kształtu), który jest wyposażony w ruszt z substancją adsorpcyjną. Gaz podlegający oczyszczeniu kierowany jest poprzez adsorber, który pochłania zanieczyszczenia.

• Skrubery

Są to aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy. Skruber składa się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny (zbiornika) przez który przeprowadza się gaz celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. W zależności od rodzaju skrubera może być on dodatkowo spryskiwany wodą.
Drabiny i pomosty przemysłowe TSW

Kominy

Cyklony

Kanały spalin

Kanały wentylacyjne

Tace ociekowe

Wszystkie wymienione wyżej rozwiązania umiejętnie dopasowujemy do bieżących potrzeb naszych Klientów. W ten sposób wykonujemy absorbery i adsorbery, kominy, mieszalniki, skrubery, podesty wanny galwaniczne i bezpieczeństwa. Chętnie pracujemy na bazie wzmocnionego tworzywa.