• Baner_zbiorniki_przemyslowe_2_trokotex

Zbiorniki pionowe przeznaczone są do montowania na fundamencie. Mogą być instalowane zarówno wewnątrz jak
i na zewnątrz obiektów. Wykonywane są standardowo w ciągu średnic wewnętrznych, długość zbiornika jest dowolna
i ograniczona praktycznie tylko ze względu na możliwości transportowe. Zbiorniki pionowe składają się z walczaka
oraz dwóch dennic. Dennice te mogą być wykonane w zależności od potrzeb inwestora jako elipsoidalne, płaskie lub stożkowe.

Ponieważ każdy zbiornik jest wykonywany na indywidualne zamówienie Odbiorcy, rozmieszczenie i wielkość przyłączy (podstawowe króćce, włazy, przyłącza gwintowe) pozostaje kwestią do uzgodnienia i nie wpływa na cenę gotowego zbiornika.

  1. Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom.
  2. Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF, wodę do picia, przetwory owocowo-warzywne, środki spożywcze.
  3. Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego
  4. Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.
  5. W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.
  6. Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi typów zbiorników pionowych. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, pracownicy naszego Działu Konstrukcyjnego chętnie udzielą szczegółowych informacji.

Typ ZV - zbiornik pionowy z dnem płaskim

Typ ZVn - zbiornik pionowy na nogach

Typ ZVs - zbiornik pionowy na stalowym stojaku 

Typ ZVp - zbiornik pionowy na wydłużonym płaszczu

Typ ZVd - zbiornik pionowy dwupłaszczowy

Typ ZVł - zbiornik pionowy na stalowych łapach

Typ ZVł - zbiornik pionowy na stalowym pierścieniu

Typ ST - zbiornik pionowy studnia

Typ ZVp - zbiornik pionowy na wydłużonym płaszczu z dolną dennicą stożkową

Typ ZVk - zbiornik pionowy na spodnicy i konstrukcji stalowej

Typ ZS - zbiornik pionowy typu silos