Facebook instagram E-mail
056 639 07 51

Usługi

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, popartym doskonałą znajomością właściwości materiału jakim jest kompozyt poliestrowo-szklany, firma TROKOTEX podjęła się stworzenia Działu ukierunkowanego bezpośrednio na dostarczanie rozwiązań, związanych z problemami eksploatacyjnymi różnorodnych urządzeń.

W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie, Dział Serwisu – grupa mobilnych doradców oraz fachowców rozwiązuje problemy powstające m.in. w wyniku:

  •  korozji urządzeń
  •  błędnej eksploatacji
  •  nieszczelności urządzeń
  •  uszkodzeń mechanicznych

Wśród obszarów działań Działu Serwisu znajduje się dostarczanie pełnej obsługi w zakresie:

Modernizacja

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących. W zakres modernizacji urządzenia może wchodzić m.in.:

  •  wykonywanie dodatkowych przyłączy,
  •  wyposażanie zbiornika w dodatkową wykładzinę chemoodporną,
  •  usuwanie nieszczelności, pęknięć oraz innych uszkodzeń.

zbiorniki-magazynowe-tws-modernizacja-trokotexW ramach usługi przygotowujemy i uzgadniamy dokumentację z Urzędem Dozoru Technicznego.

Gwarancją bezawaryjnej pracy urządzeń i obiektów objętych zakresem prac modernizacyjnych (nakładanie kompozytu) jest przede wszystkim prawidłowe przygotowanie powierzchni urządzenia.

Nasze doświadczenie oraz określona dyscyplina pracy sprawia, że jesteśmy przygotowani na dostosowanie do modernizacji każdej powierzchni. W zależności od wymagań zleceniodawcy, warunków atmosferycznych oraz aktualnego stanu powierzchni proponujemy Państwu takie metody jak:
- piaskowanie,
- młotkowanie,
- szlifowanie,
- trawienie,
- skrobanie
lub też łączenie wymienionych metod w celu osiągnięcia zadawalającego efektu końcowego.

Potrafimy dostosować nasze rozwiązanie do Państwa aktualnych potrzeb oraz wymagań. Niejednokrotnie podejmowaliśmy się działań umożliwiających ponowną, długoletnią eksploatację urządzenia.

Naprawa

Ogromne możliwości konstrukcyjne materiałów jakimi są żywice zbrojone włóknem szklanym sprawiają, że poza produkcją urządzeń z TWS, firma Trokotex, od wielu lat, zajmuje się z powodzeniem szeroką gamą usług serwisowych (bazując na wymienionych surowcach). Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

  •  napraw różnorodnych urządzeń z TWS, zarówno produkcji własnej lub też innych Firm.

wyroby-kompozytowe-tws-naprawa-trokotexDobierając starannie właściwe gatunki żywic, określone rodzaje włókien, precyzyjne diagramy wzmocnień oraz opierając się nowoczesnej,  światowej technologii - jesteśmy w stanie sprostać wszelkim zadaniom w zakresie usług serwisowych.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników  niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących. Po zakończonej usłudze przeprowadzamy Odbiór Jakościowy, będący gwarancja naszych umiejętności, po czym dostarczamy Państwu pełną Dokumentację Powykonawczą zatwierdzoną przez UDT.

 

 

Nadzór

Wieloletnie doświadczenie z materiałami jakimi są żywice zbrojone włóknem szklanym sprawiają, że poza produkcją urządzeń z TWS, firma Trokotex zajmuje się także szeroką gamą usług serwisowych.

zbiorniki-magazynowe-kompozyt-tws-montaz-nadzor-trokotexZakres usługi obejmuje nadzór nad posadowieniem zbiornika, nadzór nad montażem w skład którego wchodzi sprawdzenie przyłączy i działanie króćców oraz prawidłowe odpowietrzenie zbiornika. Po przeprowadzonym nadzorze nasz fachowy zespół serwisowy może udzielić fachowego instruktażu dotyczącego prawidłowej, bezpiecznej eksploatacji urządzeń TWS.

Wiedza oraz doświadczenie jakie Państwu oferujemy sprawiają, że Dział Serwisu firmy Trokotex jest marką znaną i docenianą na polskim rynku.

 

 

 

Ekspertyza

Na życzenie Klienta przeprowadzamy ekspertyzę stanu technicznego instalacji w zakres którego wchodzą zbiorniki z tworzyw sztucznych. Profesjonalna kadra fachowców wchodzących w skład Działu Serwisu działa w ściśle określony sposób, zgodny z europejskimi normami jakości.

zbiorniki-przemyslowe-z-kompozytu-ekspertyza-instalacja-trokotexKażdorazowo po wykonaniu wizji lokalnej, otrzymujecie Państwo naszą opinię oraz precyzyjnie ustalony Zakres Prac naprawy bądź modernizacji. Po zakończonej usłudze przeprowadzamy Odbiór Jakościowy, będący gwarancja naszych umiejętności, po czym dostarczamy Państwu pełną Dokumentację Powykonawczą odpowiadającą europejskim standardom.

Nasza fachowość sprawia, że Dział Serwisu podejmuje się wykonania zadań w najbardziej ekstremalnych warunkach (montaże na wysokościach, minimalna przestrzeń, skrajne temperatury, agresywne substancje).

 

 

 

Doradztwo

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i umiejętności. Odpowiemy na każde zapytanie ofertowe, gdzie określimy nasze możliwości oraz zakres proponowanych usług. Podejmiemy się wykonania nawet bardzo nietypowych, czasochłonnych i skomplikowanych zleceń.

zbiorniki-magazynowe-kompozyt-tws-doradztwo-eksploatacja-trokotexWśród obszarów działań Działu Serwisu znajduje się dostarczanie pełnej obsługi w zakresie:

- doradztwa technicznego dot. eksploatacji zbiorników i urządzeń z TWS,

- dobór parametrów zbiornika w zakresie: gabarytów i chemoodporności materiału na magazynowane medium (odporność temperaturowa oraz chemiczna)

- doradztwo techniczne dot. posadowienia zbiornika i niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej.