Facebook instagram E-mail
056 639 07 51

Aktualności

Program Moja Woda
03.09.2020
Program Moja Woda

Celem strategicznym projektu "Moja Woda" jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Budżet na realizację celu programu wynosi do 100 000 000,00 zł. 

Wśród kosztów kwalifikowanych znajduje się: zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego ;

- instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

W swojej ofercie mamy zbiorniki poziome i pionowe, które wpisują się założenia programu i pozwolą gromadzić wodę opadową. 

Program będzie realizowany w latach 2020-2024. 

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Przeczytaj także