Facebook instagram E-mail
728-540-201
Zbiorniki magazynowe poziome na środki pianotwórcze

Zbiorniki NA KONCENTRATY PPOŻ

Zbiorniki magazynowe poziome na środki pianotwórcze
zbiorniki-poziome-na-srodki-pianotworcze-trokotex

Piany gaśnicze są we współczesnej ochronie przeciwpożarowej niezbędnym, wymaganym przez przepisy środkiem stosowanym do walki z pożarami paliw naftowych i innych cieczy palnych oraz do zabezpieczeń obiektów magazynowych z cieczami palnymi. Do tych zastosowań przeznaczone są przede wszystkim środki pianotwórcze fluoroproteinowe (FP), fluoroproteinowe tworzące film wodny (FFFP) oraz syntetyczne tworzące film wodny (AFFF).

Zbiorniki poziome typ ZH, cylindryczne z dwoma podporami poprzecznymi lub jedną podporą ciągłą są wykorzystywane jako zbiorniki do magazynowaniadozowania środka pianotwórczego do systemów gaśniczych wodnych. Zbiorniki te stosowane głównie na statkach wykonywane są na specjalnej żywicy uniepalnionej posiadającej certyfikat Lloyd’s Register. Tego typu zbiorniki na podporach upraszczają instalację wykorzystując ekonomiczną konstrukcję i oszczędzają pieniądze. Eliminując stalowe podpory umożliwiamy łatwe posadowienie zbiornika na fundamencie zapewniając znaczną redukcję kosztów.

Zbiorniki poziome mogą być dodatkowo wyposażone w wannę bezpieczeństwa, która chroni medium przed ewentualnym wyciekiem na zewnątrz.