Facebook instagram E-mail
056 639 07 51
Wyposażenie zbiorników na środki pianotwórcze

Zbiorniki NA KONCENTRATY PPOŻ

Wyposażenie zbiorników na środki pianotwórcze
wlaz-rewizyjne-z-tws-grp-frp-trokote

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania środków pianotwórczych wyposażone są standardowo w:

  •  króćce

Króćce służą do utrzymania stałego ciśnienia w zbiorniku podczas jego napełniania i opróżniania. To standardowe przyłącze, do których montowane są rurociągi lub armatura kołnierzowa. Konfiguracja króćców na urządzeniu jest dowolna i każdorazowo dopasowywana do wymagań klienta. Istnieje również możliwość dostawy króćców z dodatkowymi elementami w postaci zaślepek lub przyłączy gwintowych. Występują dwa wykonania króćców z kołnierzem luźnym (standard) oraz króćców z kołnierzem stałym.

  •  właz rewizyjny

Montowane są we wskazanym przez Inwestora miejscu, zgodnie z potrzebami i możliwościami. Ponadto, dla zagwarantowania szczelności między włazami rewizyjnymi a pokrywą wprowadzamy specjalną uszczelkę. Wykonana jest z kwasoodpornej gumy. Dzięki temu zachowuje wysoką wytrzymałość i przez dłuższy czas prawidłowo pełni swoją funkcję.

  •  uchwyty transportowe

W tego typu konfiguracjach poza standardowym wyposażeniem, jako zalecaną opcję w zbiornikach na środki pianotwórcze, proponujemy Państwu:

  •     izolację pianką PUR
  •     wskaźniki poziomu cieczy
  •     drabiny TWS/ drabiny ze  stali KO (wewnętrzne oraz zewnętrzne)
  •     podesty obsługowe (umożliwiające konserwację oraz obsługę pracującego urządzenia)
  •     przyłącza strażackie.