Facebook instagram E-mail
056 639 07 51
Zbiorniki magazynowe poziome na ścieki przemysłowe

Zbiorniki NA ŚCIEKI

Zbiorniki magazynowe poziome na ścieki przemysłowe
zbiorniki-poziome-na-scieki-przemyslowe

Ścieki przemysłowe powstają w trakcie procesów technologicznych wielu rodzajów przemysłu. Aby ocenić ich szkodliwość trzeba znać nie tylko skład ich ogólnego odpływu z całego zakładu przemysłowego, lecz także skład strumieni wypływających z poszczególnych działów produkcji. Znajomość parametrów ilościowych i jakościowych ścieków pozwala na oszacowanie koniecznego stopnia oczyszczenia, przy którym ich odprowadzenie do naturalnego odbiornika nie spowoduje pogorszenia klasy czystości wody. Sytuacją pożądaną jest uzyskanie lepszej czystości ścieków niż czystość wody w odbiorniku. Z drugiej strony rachunek ekonomiczny określa optimum, które należy przyjąć, aby nie powiększać nadmiernie kosztów własnych zakładu i cenę produktu uczynić konkurencyjną w stosunku do cen światowych. Problem ścieków występuje szczególnie ostro w koksowniach, zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach, mleczarniach i cukrowniach. Ich nieoczyszczone ścieki stanowią duże zagrożenie dla odbiorników naturalnych.

Idealnym rozwiązanie jest tutaj zastosowanie zbiorników poziomych Trokotex typ ZH cylindrycznych ze zintegrowanymi dwiema podporami lub zbiornika ze zintegrowaną podporą ciągłą wykonaną z tworzywa sztucznego TWS.

Zbiorniki poziome typ ZH na ścieki przemysłowe są stosowane w kontakcie ze ściekami, wodą, wodnymi roztworami chemikaliów o szerokim zakresie pH, cieczami organicznymi oraz przetworami spożywczymi. Zbiornik przemysłowy może być używany do max. temperatury medium 140°C.

Każdorazowo dokonujemy doboru materiału do specyfiki pracy urządzenia- rodzaju medium, temperatury oraz miejsca posadowienia.

Kompozyt posiada wiele zalet, dzięki którym nasze zbiorniki mogą z powodzeniem konkurować z zbiornikami z PE oraz PP:

 

 • lekkość konstrukcji- możliwość instalacji na wyższych kondygnacjach w budynku,
 • doskonała chemoodporność materiału,
 • odporność na warunki atmosferyczne- wilgoć, promieniowanie UV

 

Poza  standardowym wyposażeniem, jako zalecaną opcję w zbiornikach na ścieki, proponujemy Państwu:

 

 •  wskaźniki poziomu cieczy
 •  zawory oddechowe
 •  drabiny TWS/ drabiny ze  stali KO (wewnętrzne oraz zewnętrzne)
 •  podesty obsługowe (umożliwiające konserwację oraz obsługę pracującego urządzenia)

Długość zbiornika jest dowolna, ograniczona praktycznie tylko ze względu na możliwości transportowe.

Ponieważ każdy zbiornik jest wykonywany na indywidualne zamówienie Odbiorcy, rozmieszczenie i wielkość przyłączy (podstawowe króćce, włazy, przyłącza gwintowe) pozostaje kwestią do uzgodnienia i nie wpływa na cenę gotowego zbiornika.

Charakterystyka zbiorników:

 •     Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom w przyzakładowym laboratorium badawczym.
 •     Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF, wodę do picia, przetwory owocowo-warzywne, środki spożywcze.
 •     Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego
 •     Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.
 •     W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.
 •     Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.