Facebook instagram E-mail
056 639 07 51
Zbiorniki magazynowe na materiały sypkie- silos z tworzywa

Zbiorniki NA MATERIAŁY SYPKIE

Zbiorniki magazynowe na materiały sypkie- silos z tworzywa
zbiorniki-magazynowe-silosy-trokotex

Zbiornik na materiały sypkie, czyli silos z TWS przeznaczony jest do magazynowania zarówno sypkich jak i płynnych produktów rolno – spożywczych.

Silosy z kompozytu wykazują wiele zalet w porównaniu do silosów stalowych. Jednym z walorów jest większa trwałość tworzywa, drugim lepsze właściwości izolacyjne, które wykluczają problem  skraplania się dużej ilości pary wodnej,  co znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia pleśni w zbożach, mieszankach paszowych oraz innych materiałach. Tworzywo Wzmocnione Szkłem (TWS, GRP) eliminuje również problemy z przyklejaniem się magazynowanych materiałów sypkich do ścian redukując tym samym potrzeby częstego czyszczenia.

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania materiałów sypkich wyposarzone są w wewnętrzną wykładzinę antyabrazyjną dzięki, której zbiornik posiada zwiększoną wytrzymałość ścianki wewnętrznej na ścieranie. Dodatkową opcją zabezpieczenia zbiornika przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych jest zastosowanie specjalistycznych powłok z odprowadzeniem ładunków.

Silosy pionowe typ ZVs z kompozytu mają mocną i lekką konstrukcję co znacznie ułatwia transport i ustawienie. Natomiast zbiorniki walcowe  z dnem stożkowatym umożliwiają całkowite, grawitacyjne  opróżnienie przechowywanego materiału.

Głównymi materiałami magazynowymi są:

 •     granulat
 •     mączka
 •     zboże
 •     sól
 •     i inne

Do zbiorników na materiały sypkie proponujemy dodatkowe wyposażenie o następującej konfiguracji:

 •     rurę załadowczą ze stali KO z szybkozłączem strażackim,
 •     właz rewizyjny,
 •     dodatkowe przyłącza według wytycznych inwestora,
 •     drabinę z koszem ochronnym,
 •     podest obsługowy,
 •     poziomowskaz,
 •     i inne.

Ponieważ każdy zbiornik jest wykonywany na indywidualne zamówienie Odbiorcy, rozmieszczenie i wielkość przyłączy (podstawowe króćce, włazy, przyłącza gwintowe) pozostaje kwestią do uzgodnienia i nie wpływa na cenę gotowego zbiornika.

Charakterystyka zbiorników:

 •     Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom w przyzakładowym laboratorium badawczym.
 •     Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF, wodę do picia, przetwory owocowo-warzywne, środki spożywcze.
 •     Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego
 •     Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.
 •     W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.
 •     Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.