Facebook instagram E-mail
056 639 07 51

Zbiorniki pionowe

Zbiorniki pionowe TROKOTEX przeznaczone są przede wszystkim do montowania na fundamencie. Zbiorniki pionowe mogą być instalowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Wykonywane są standardowo w ciągu średnic wewnętrznych, długość zbiornika jest dowolna – ograniczona praktycznie tylko ze względu na możliwości transportowe.

Zbiorniki pionowe składają się z walczaka oraz dwóch dennic. Dennice te mogą być wykonane w zależności od potrzeb inwestora jako elipsoidalne, płaskie lub stożkowe. Z uwagi na fakt, iż każdy zbiornik jest wykonywany na indywidualne zamówienie Odbiorcy, rozmieszczenie i wielkość przyłączy (podstawowe króćce, włazy, przyłącza gwintowe) pozostaje kwestią do uzgodnienia i nie wpływa na cenę gotowego zbiornika.

Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom. Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy wszelkie atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF, wodę do picia, przetwory owocowo-warzywne, środki spożywcze.

Zbiorniki pionowe na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Do każdego zbiorniki dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, protokoły odbioru.

       Zbiorniki pionoweZbiorniki pionowe