Facebook instagram E-mail
056 639 07 51

Zbiorniki poziome

Zbiorniki poziome cylindryczne ze zintegrowanymi dwiema podporami poprzecznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zbiorniki tego typu mogą być instalowane wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów w środowisku silnie korozyjnym ze względu na swoją doskonałą odporność chemiczną. Zbiorniki poziome TROKOTEX wytwarzane są w dwóch konfiguracjach z dwiema poprzecznymi podporami bądź z jedną podporą ciągłą. Zbiorniki tego typu doskonale sprawdzają się w zakładach, które mają wyraźne ograniczenia wysokości.

Zbiorniki poziome znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu począwszy od chemicznego po spożywczy. Zbiornik może być wykorzystywany do magazynowania między innymi:

  • wody pitnej i technologicznej
  • nieagresywnych substancji chemicznych (farby, roztwory wodne, oleje roślinne)
  • cieczy żrących i trujących
  • ścieków przemysłowych
  • środków pianotwórczych

Standardowo nasze zbiorniki wyposażamy we włazy, króćce z kołnierzami luźnymi oraz komplet uchwytów transportowych wg PN-M-71071. Dodatkowym wyposażeniem dla zbiornika poziomego może być wanna bezpieczeństwa, która w przypadku powstania nieszczelności zatrzymuje wyciek agresywnego czynnika i zabezpiecza przed ewentualnym skażeniem środowiska.

 Zbiorniki poziomeZbiorniki poziome