Facebook Google+ instagram E-mail
056 639 07 51
Zbiorniki przemysłowe pionowe na ciecze żrące i trujące

Zbiorniki NA SUBSTANCJE ŻRĄCE I TRUJĄCE

Zbiorniki przemysłowe pionowe na ciecze żrące i trujące
zbiorniki-magazynowe-pionowe-na-kwas-trokotex

Zbiorniki pionowe serii ŻRĄCE/TRUJĄCE przeznaczone do magazynowania substancji chemicznych doskonale sprawdzają  się w najtrudniejszych warunkach jakie panują w różnych dziedzinach przemysłu a także na  oczyszczalniach ścieków.  Ze względu na różnorodność mieszanin chemicznych oraz odmienność warunków eksploatacyjnych każdorazowo dokonujemy doboru materiału do specyfiki pracy urządzenia. Kontakty z najlepszymi producentami żywic pozwalają nam na sprawdzenie odporności tworzywa na dowolne mieszaniny chemiczne zadane przez użytkownika.

Zastosowanie żywic o podwyższonej chemoodporności oraz włókna szklanego zapewnia im odporność na większość agresywnych substancji chemicznych, takich jak np. polielektrolity, alkalia, kwasy, alkohole, sole, wapno proszkowe, koagulanty (PIX, PAX) czy woda złożowa.

Zbiorniki cylindryczne pionowe typ ZV składają się z walczaka oraz dwóch dennic. Dennice te mogą być wykonane w zależności od potrzeb inwestora jako elipsoidalne, płaskie lub stożkowe. Płaszcze i dennice zbiorników cylindrycznych laminowane są metodą kontaktową na rdzeniach obrotowych i formach negatywowych a następnie montowane wraz z włazami i króćcami w monolityczną całość.

Zbiorniki pionowe wykonywane są standardowo w ciągu średnic wewnętrznych: 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200mm i większe. Długość zbiornika jest dowolna, ograniczona praktycznie tylko ze względu na możliwości transportowe. 

W przypadku zbiorników na substancje żrące czy trujące oferujemy zbiorniki dwupłaszczowe ze szczelnym przejściem przez płaszcz zbiornika. Wykonujemy również wanny przechwytujące w miejsce zbiorników dwupłaszczowych wszędzie tam gdzie jest to ekonomicznie czy technologicznie uzasadnione. W szczególnych przypadkach możliwy jest montaż zbiornika na miejscu u klienta w przypadku gdy nie możliwa jest dostawa zbiornika w całości.

Każde zbiorniki pionowe na ciecze ŻRĄCE standardowo wyposażone są w:

 

 •  króciec zalewowy,
 •  króciec spustowy,
 •  króciec odpowietrzający,
 •  właz rewizyjny,
 •  uchwyty transportowe,
 •  wewnętrzną wykładkę chemoodporną.

Zbiorniki pionowe TROKOTEX do magazynowania substancji trujących, żrących i szkodliwych posiadają  niezbędną dokumentacje koncesyjną zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego, która jest niezbędnym dokumentem wymaganym przy eksploatacji tego typu urządzeń.

Charakterystyka zbiorników:

 •     Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom w przyzakładowym laboratorium badawczym.
 •     Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF.
 •     Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego
 •     Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.
 •     W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.
 •     Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.