Facebook instagram E-mail
056 639 07 51
Zbiorniki przemysłowe pionowe na ciecze żrące i trujące

Zbiorniki NA SUBSTANCJE ŻRĄCE I TRUJĄCE

Zbiorniki przemysłowe pionowe na ciecze żrące i trujące
zbiorniki-magazynowe-pionowe-na-kwas-trokotex

Zbiorniki pionowe do magazynowania substancji chemicznych doskonale sprawdzają  się w najtrudniejszych warunkach, jakie panują w różnych dziedzinach przemysłu.   Ze względu na różnorodność mieszanin chemicznych oraz odmienność warunków eksploatacyjnych każdorazowo dokonujemy doboru materiału do specyfiki pracy urządzenia. Kontakty z najlepszymi producentami żywic pozwalają nam na sprawdzenie odporności tworzywa na dowolne mieszaniny chemiczne zadane przez użytkownika.

Zastosowanie żywic o podwyższonej chemoodporności oraz włókna szklanego zapewnia im odporność na większość agresywnych substancji chemicznych, takich jak np.

 • polielektrolity
 • alkalia
 • sole 
 • koagulanty (PIX, PAX)
 • HCL
 • NAOH
 • kwas mrówkowy
 • kwas fosforowy
 • kwas solny
 • podchloryn sodu 
 • BRENNTA

Zbiorniki cylindryczne pionowe typ ZV składają się z walczaka oraz dwóch dennic. Dennice te mogą być wykonane w zależności od potrzeb inwestora jako elipsoidalne, płaskie lub stożkowe. Płaszcze i dennice zbiorników cylindrycznych laminowane są metodą kontaktową na rdzeniach obrotowych i formach negatywowych a następnie montowane wraz z włazami i króćcami w monolityczną całość.

Zbiorniki pionowe wykonywane są standardowo w ciągu średnic wewnętrznych: 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200mm i większe. Długość zbiornika jest dowolna, ograniczona praktycznie tylko ze względu na możliwości transportowe. 

W przypadku zbiorników na substancje żrące czy trujące oferujemy zbiorniki dwupłaszczowe ze szczelnym przejściem przez płaszcz zbiornika. Wykonujemy również wanny przechwytujące w miejsce zbiorników dwupłaszczowych wszędzie tam gdzie jest to ekonomicznie czy technologicznie uzasadnione. W szczególnych przypadkach możliwy jest montaż zbiornika na miejscu u klienta w przypadku gdy nie możliwa jest dostawa zbiornika w całości.

Każde zbiorniki pionowe na ciecze ŻRĄCE standardowo wyposażone są w:

 

 •  króciec zalewowy,
 •  króciec spustowy,
 •  króciec odpowietrzający,
 •  właz rewizyjny,
 •  uchwyty transportowe,
 •  wewnętrzną wykładkę chemoodporną.

Zbiorniki pionowe TROKOTEX do magazynowania substancji trujących, żrących i szkodliwych posiadają  niezbędną dokumentacje koncesyjną zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego, która jest niezbędnym dokumentem wymaganym przy eksploatacji tego typu urządzeń.

Charakterystyka zbiorników:

 •     Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom w przyzakładowym laboratorium badawczym.
 •     Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF.
 •     Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego
 •     Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.
 •     W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.
 •     Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.