Facebook instagram E-mail
056 639 07 51
Zbiorniki przemysłowe podziemne na ciecze żrące i trujące

Zbiorniki NA SUBSTANCJE ŻRĄCE I TRUJĄCE

Zbiorniki przemysłowe podziemne na ciecze żrące i trujące
zbiorniki-podziemne-trokotex

Zbiorniki Trokotex przeznaczone do magazynowania substancji trujących, żrących, szkodliwych doskonale sprawdzają  się w najtrudniejszych warunkach jakie panują w przemyśle.  Wysoce agresywne kwasy, zasady, sole oraz wszelkiego rodzaju mieszaniny bezawaryjnie mogą być magazynowane w naszych wyrobach. Każdorazowo dokonujemy doboru materiału do specyfiki pracy urządzenia- rodzaju medium, temperatury, miejsca posadowienia.

Proponujemy wyroby przeznaczone do montażu gruntowego. Zbiorniki podziemne instalowane powinny być pod powierzchnią ziemi. Fachowo wykonana oraz dodatkowo wzmocniona konstrukcja wyrobów gwarantuje bezpieczeństwo magazynowania medium oraz niweluje niebezpieczeństwa związane z przechowywaniem ich w zbiornikach w innym wykonaniu materiałowym np. silnie korozyjny beton lub stal.

Zbiorniki do magazynowania substancji trujących, żrących i szkodliwych typ ZP posiadają  niezbędną dokumentacje koncesyjną zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego, która jest niezbędnym dokumentem wymaganym przy eksploatacji tego typu urządzeń.

Ponieważ każdy zbiornik jest wykonywany na indywidualne zamówienie Odbiorcy, rozmieszczenie i wielkość przyłączy (podstawowe króćce, włazy, przyłącza gwintowe) pozostaje kwestią do uzgodnienia i nie wpływa na cenę gotowego zbiornika.

Materiał kompozytowy posiada wiele zalet, dzięki którym nasze zbiorniki mogą z powodzeniem konkurować z zbiornikami z PE oraz PP:

 

 •  lekkość konstrukcji- możliwość instalacji na wyższych kondygnacjach w budynku,
 •  doskonała chemoodporność materiału,
 •  wysoka wytrzymałość temperaturowa nawet do 180st.C.,
 •  odporność na warunki atmosferyczne- wilgoć, promieniowanie UV

Charakterystyka zbiorników:

 •     Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom w przyzakładowym laboratorium badawczym.
 •     Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF.
 •     Firma posiada standard jakości ISO 9001:2009
 •     Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego
 •     Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.
 •     W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.
 •     Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.