Facebook instagram E-mail
056 639 07 51
Zbiorniki przemysłowe poziome na ciecze żrące i trujące

Zbiorniki NA SUBSTANCJE ŻRĄCE I TRUJĄCE

Zbiorniki przemysłowe poziome na ciecze żrące i trujące
Poziome

Wiele zakładów pracy wykorzystuje substancje żrące i niebezpieczne w procesach produkcyjnych, lub też produkty te stanowią odpady. W przypadku dużych przedsiębiorstw konieczne jest zaopatrzenie zakładu w odpowiednie zbiorniki o podwyższonych parametrach technicznych, zdolnych do przechowywania substancji żrących. Idealnym rozwiązaniem są tutaj zbiorniki poziome serii ŻRĄCE/TRUJĄCE firmy TROKOTEX. Zbudowane są z kompozytu poliestrowego odpornego na prawie każdą substancję chemiczną włączając w to substancje stężone i przechowywane w temperaturach podwyższonych.

Zbiorniki tworzywowe najczęściej stosowane są do ciągłego kontaktu z takimi mediami jak:

 •     koagulanty do uzdatniania wody (np. PIX, PAX, ALF)
 •     kwasy (np. solny, siarkowy)
 •     ługi (np. sodowy)

Zbiorniki poziome typ ZH cylindryczne wykonywane w wersji ze zintegrowanymi dwiema podporami lub wersji ze zintegrowaną podporą ciągłą wykonaną z tworzywa sztucznego TWS.

Długość zbiornika jest dowolna, ograniczona praktycznie tylko ze względu na możliwości transportowe.

Poza standardowym wyposażeniem jako zalecaną opcję w zbiornikach do przechowywania substancji żrących/trujących, warunkującą bezpieczną eksploatacją proponujemy Państwu:

 

 •     wannę bezpieczeństwa
 •     wskaźniki poziomu cieczy
 •     zawory oddechowe
 •     czujniki wycieku
 •      drabiny TWS/ drabiny ze  stali KO (wewnętrzne oraz zewnętrzne)
 •     podesty obsługowe (umożliwiające konserwację oraz obsługę pracującego urządzenia)
 •     złącza przeładunkowe typu Camlock

Do zbiorników poziomych typ ZH na substancje  PIX, PAX, PAC, ALF stosuje się również stacje magazynowania do dozowania koagulantu. Stacje tego typu służą do dozowania różnego rodzaju substancji chemicznych. Najczęściej zestawy tego typu są stosowane w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Ogólnie rzecz biorąc stacja dozowania składa się z:
- zbiornika magazynowego poziomego (typu ZH lub ZHc) z wanną bezpieczeństwa (typu WB) oraz pompy dozującej wraz z układem sterowania

Ponieważ każdy zbiornik jest wykonywany na indywidualne zamówienie Odbiorcy, rozmieszczenie i wielkość przyłączy (podstawowe króćce, włazy, przyłącza gwintowe) pozostaje kwestią do uzgodnienia i nie wpływa na cenę gotowego zbiornika.

Charakterystyka zbiorników:

 •     Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom w przyzakładowym laboratorium badawczym.
 •     Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF.
 •     Firma posiada standard jakości ISO 9001:2009
 •     Zbiorniki na ciecze agresywne wykonywane są zgodnie z dokumentacjami koncesyjnymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego
 •     Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.
 •     W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.
 •     Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.