Facebook instagram E-mail
056 639 07 51
Wyposażenie zbiorników na ciecze żrące i trujące

Zbiorniki NA SUBSTANCJE ŻRĄCE I TRUJĄCE

Wyposażenie zbiorników na ciecze żrące i trujące
wanny-bezpieczenstwa-wychwytowe-trokotex

W zależności od rodzaju magazynowanych czy też przetwarzanych substancji chemicznych oferujemy różnorodne komponenty instalacji, które są indywidualnie dobierane w zależności od ich przeznaczenia.

Króciec - króćce z TWS to standardowe przyłącze, do których montowane są rurociągi lub armatura kołnierzowa. Konfiguracja króćców na urządzeniu jest dowolna i każdorazowo dopasowywana do wymagań klienta. Istnieje również możliwość dostawy króćców z dodatkowymi elementami w postaci zaślepek lub przyłączy gwintowych. Występują dwa wykonania króćców: z kołnierzem luźnym (standard) oraz stałym. Króćce produkowane są w wykonaniu chemoodpornym.
Króćce wykonane są wg DIN 16966 cz.6 (owiercenie zgodne z PN-EN 1092-1). Poza standardowymi króćcami możliwe jest wykonanie króćców o dowolnych wymiarach.

Elementy składowe:
1. Przyłącze rurowe
2. Kołnierz
3. Uszczelka
 
Właz - właz składa się przyłącza kołnierzowego i pokrywy soczewkowej lub płaskiej. Włazy to elementy ułatwiające wykonywanie rewizji wewnętrznych urządzeń z TWS. Sytuowane są zazwyczaj w najwyższym miejscu urządzenia i jeżeli istnieje taka potrzeba to dodatkowo montuje się je na pobocznicy urządzenia. Właz produkowany jest w wykonaniu chemoodpornym.
Występują dwa standardowe wykonania włazów: z pokrywą soczewkową (dla DN500 i DN 600) oraz z pokrywą płaską (pozostałe średnice).
Poza standardowymi włazami możliwe jest wykonanie włazów o dowolnych wymiarach.

Elementy składowe:
1. Króciec włazu
2. Pokrywa soczewkowa
3. Uszczelka
4. Elementy śrubowe

Pianka PU - pianka poliuretanowa - tworzywo sztuczne, które składa się z komórek litego poliuretanu otaczającego pęcherzyki gazu. Przeważnie gazem tym jest dwutlenek węgla (CO2). Pianki stosowane są jako izolacja termiczna i akustyczna. Nakłada się je metodą natrysku.

 

Wanna bezpieczeństwa - wanny bezpieczeństwa stanowią samodzielną, bezpieczną konstrukcję, która w przypadku powstania nieszczelności zatrzymuje wyciek agresywnego czynnika i zabezpiecza przed ewentualnym skażeniem środowiska.
Urządzenia produkowane są w dwóch konfiguracjach:
- cylindryczne (przeznaczone dla zbiorników pionowych),
- prostopadłościenne (przeznaczone dla zbiorników pionowych i  poziomych).

 

Wanny produkowane są w wykonaniu chemoodpornym.
Pojemność wanny bezpieczeństwa równa się co najmniej pojemności umieszczonego w niej zbiornika, przez co uzyskuje się całkowite zabezpieczenie przed ewentualnym skażeniem otoczenia.

Zespół przewodu załadowczego - Zespół przewodu załadowczego składa się z przyłącza kołnierzowego, który umożliwia zamontowanie na króćcu zbiornika przewodu przesyłowego, do którego zamontowane jest szybkozłącze typu. Camlock z zaślepką. Służy on do bezpiecznego napełniania urządzeń bezpośrednio z auto cysterny.

Urządzenie montowane jest za pomocą łączników śrubowych do króćca służącego do napełniania urządzenia. Produkowany jest w wykonaniu chemoodpornym. Możliwe jest wykonywanie zespołów przewodu załadowczego o dowolnej długości i z szybkozłączami innymi niż standardowe.
Elementy składowe:
1. Elementy śrubowe
2. Kołnierz do montażu urządzenia
3. Przewód przesyłowy (długość dowolna) – Ø75
4. Szybkozłącze typu Camlock – 2”
5. Zaślepka szybkozłącza typu Camlock – 2”

Poziomowskaz pływakowy suchy - Poziomowskaz pływakowy suchy liniowy służy do bezpośredniego, ciągłego wskazywania poziomu medium w urządzeniu.

Pływak w zbiorniku unosi się na powierzchni cieczy. Do pływaka za pomocą elastycznej linki montowany jest wskaźnik poziomu spełniający funkcję przeciwwagi. W zależności od wysokości napełnienia urządzenia medium (poprzez linkę przesuwającą się po wyprofilowanych rolkach) wskaźnik odzwierciedla poziom wypełnienia.

Wskazanie poziomu maksymalnego umieszczone jest w dolnej części rury wskaźnikowej, a poziom minimum odwzorowany jest na jej górnej części.
Poziomowskaz produkowany jest w wykonaniu chemoodpornym.

Zaletą tego typu poziomowskazu jest jego budowa - w przypadku uszkodzenia mechanicznego nie następuje wyciek medium z urządzenia.
Elementy składowe:
 
1. Kołnierz do montażu urządzenia
2. Rura transparentna
3. Kolano z rolką obrotową
4. Linka
5. Wskaźnik poziomu
6. Pływak w zbiorniku
7. Uchwyt do urządzenia
8. Elementy śrubowe

Poziomowskaz pływakowy mokry zaworowy. Poziomowskaz pływakowy zaworowy mokry służy do bezpośredniego, ciągłego wskazywania poziomu medium w urządzeniu.

Poziomowskaz działa na zasadzie naczynia połączonego, a poziom w zbiorniku jest bezpośrednio odwzorowany poprzez położenie wskaźnika w rurze wskaźnikowej. Poziomowskaz produkowany jest w wykonaniu chemoodpornym.

Zaletą tego typu poziomowskazu jest jego dokładność pomiaru, niewielka awaryjność, a w przypadku jego uszkodzenia mechanicznego możliwe jest zamknięcie zaworów i uniemożliwienie wycieku medium z urządzenia.
Elementy składowe:
 
1. Kołnierz do montażu urządzenia
2. Rura wskaźnikowa
3. Kolano
4. Zawór kulowy
5. Wskaźnik poziomu
6. Elementy śrubowe

Mieszadło dynamiczne wolnoobrotowe – 4 łopaty układ płaski - Urządzenie sporządza mieszaniny w zbiornikach o małej i średniej objętości (od 1 do 20 m3).
Skok linii śrubowej wytwarza duży stopień burzenia działając z małą prędkością.
Zastosowanie:
- roztwory wapna
- polielektrolity
- szybkie mieszanie
- neutralizacja;
- homogenizacja: ciecz – ciecz; ciało stałe – ciecz.
 
Mieszadło dynamiczne wysokoobrotowe – śmigłowe - Urządzenie do sporządzania mieszaniny w zbiornikach o małej objętości (do 4,5 m3)
Zastosowanie:
-  roztwory  wapna;      
-  wymiana  ciepła;
- szybkie  mieszanie;
- neutralizacja;
- homogenizacja: ciecz – ciecz; ciało stałe - ciecz      

Radarowy pomiar poziomu:
 Instalacja grzewcza – Częstą potrzebą w eksploatacji zbiorników jest utrzymanie stałej temperatury w zbiorniku lub też zabezpieczenie przed zamarzaniem np. gdy zbiornik narażony jest na działanie niskich temperatur a magazynowane medium charakteryzuje się niską temperaturą krzepnięcia. W takim przypadku proponujemy zastosowanie ogrzewania i/lub izolacji cieplnej zbiornika.
Ogrzewanie zbiorników może być realizowane na trzy sposoby, poprzez montaż osprzętu takiego jak:
-    wymiennik ciepła zasilany parą przemysłową,
-    grzałka elektryczna,
(Wymienniki ciepła i grzałki montuje się zazwyczaj do włazu umieszczonego w dolnej części zbiornika i grzeją bezpośrednio magazynowane medium. Natomiast elektryczną taśmę grzejną wtapia się w ściankę zbiornika podczas jego wytwarzania i ogrzewanie medium odbywa się poprzez podwyższanie temperatury ścianek zbiornika)

- elektryczna taśma grzewcza
Przewody grzejne stosuje się do zabezpieczania przed zamarzaniem zbiorników z wodą oraz utrzymania minimalnej temperatury wynikającej z procesu technologicznego w zbiornikach. Zastosowanie przewodów grzejnych umożliwia podtrzymanie odpowiedniej temperatury i lepkości tych substancji.

Drabiny i pomosty obsługowe - W razie potrzeb wykonywania czynności konserwacyjnych i obsługowych w górnej części zbiorników urządzenie należy wyposażyć w metalową drabinkę obsługową zgodną z PN-EN ISO 14122-2
Drabiny o wysokości powyżej 2200 mm wyposażamy w obręcze ochronne służące do ochrony osoby wchodzącej przed upadkiem. Drabina od strony górnej może również mieć wyjście na pomost obsługowy.

Pomost obsługowy montowany jest najczęściej w górnej części zbiornika i pozwala na wykonywanie czynności obsługowych i serwisowych. Pomost taki wykonujemy zgodnie z PN-EN ISO 14122-2. Przykrycie pomostu stanowi krata pomostowa RT40/38P wykonana z kompozytu. Pomost ten możemy wykonać jako samodzielny lub łączony z drabiną obsługową.

Stacja dozowania i magazynowania koagulantu - Stacje tego typu służą do dozowania różnego rodzaju substancji chemicznych. Najczęściej zestawy tego typu są stosowane w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody podczas dozowania koagulantów takich jak: PIX, PAX, PAC, ALF, siarczan glinu.

Przygotowanie miejsca posadowienia nie wymaga praktycznie nie prac budowlanych. Zbiornik magazynowy koagulantu umieszczony jest w samonośnej wannie bezpieczeństwa tzn. nie istnieje potrzeba wykonywania betonowych fundamentów.

Ogólnie rzecz biorąc stacja dozowania składa się z:
-    zbiornika magazynowego poziomego (typu ZH lub ZHc) z wanną bezpieczeństwa (typu WB) lub zbiornika pionowego dwupłaszczowego (typu ZVd),
-    pompy dozującej wraz z układem sterowania.

Stacje dozowania dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta, między innymi istnieje możliwość wyboru:
-    ilości dozowanego związku chemicznego,
-    dozowania koagulantu - jedno lub wielopunktowego,
-    sterowania pompami - ręcznego lub automatycznego,
-    kontroli poziomu dozowanej cieczy – ciągłego (czujnikiem ultradźwiękowym) lub w punktach min/max (czujnikami pływakowymi)