Facebook instagram E-mail
056 639 07 51

Zbiorniki

Jesteśmy producentem zbiorników wykorzystywanych w rożnych gałęziach przemysłu, przystosowanych do kontaktu z różnego rodzaju substancjami, zarówno agresywnymi, jak i nieagresywnymi. Budujemy konstrukcje, które mogą być wykorzystywane do przechowywania substancji sypkich, gazowych oraz cieczy. Każdy z oferowanych produktów jest wykonywany na specjalne zamówienie, dlatego może być dostosowany do konkretnych potrzeb inwestora. Jesteśmy producentem konstrukcji, takich jak zbiorniki do magazynowania cieczy, bezciśnieniowe, dla przemysłu, GRP, pionowe, podziemne, poziome, PPOŻ, procesowe, przemysłowe oraz wykonane z włókna szklanego.

Wśród naszych realizacji znajdują się bezciśnieniowe zbiorniki magazynowe na wodę. Jako producent oferujemy bardzo szeroką ofertę konstrukcji pionowych poziomych, prostopadłościennych, jak i podziemnych, które przystosowane są zarówno do magazynowania wody pitnej, jak i wykorzystywanej przemysłowo, np. cieczy przeznaczonej do gaszenia pożarów lub deszczówki. Oferowane konstrukcje wykonane są z włókna szklanego. W asortymencie posiadamy także niezbędne wyposażenie do nich.

Konstrukcje przystosowane do przechowywania nieagresywnych substancji chemicznych dzielą się na pionowe oraz poziome. Podczas ich budowy stosowany jest rodzaj żywicy, który sprawia, że obiekt jest przystosowany do przechowywania substancji określonych przez inwestora i stanie się odporny na korozję oraz wysokie temperatury. Bardzo często służą one do magazynowania olejów roślinnych lub mineralnych, roztworów wodnych, farb, zawiesin, a także glikoli oraz solanek. Konstrukcje tego typu wyróżniają się, między innymi, wysoką wytrzymałością, lekkością i bardzo długą żywotnością.

Oferujemy również zbiorniki przystosowane do magazynowania substancji żrących oraz trujących. Konstrukcje przystosowane do tego celu mogą funkcjonować w bardzo trudnych warunkach, ponieważ są odporne na agresywne środowisko chemiczne. W przypadku cieczy żrących, zbiorniki zabezpieczane są przez króciec zalewowy, odpowietrzający, spustowy, rewizyjny, wykładkę chemoodporną oraz uchwyty transportowe. Jako producent dostosowujemy każdy obiekt do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji, w której będzie funkcjonował.

Zbiornik poziomy Produktami najczęściej przechowywanymi w naszych zbiornikach na substancje sypkie są granulaty, mąki, zboża, a także sól lub wapno. Wyróżniają się one wysoką trwałością oraz właściwościami izolacyjnymi, dzięki którym można łatwiej utrzymać wewnątrz stałą temperaturę, co redukuje ryzyko np. powstawania pleśni. Jako producent zbiorników magazynowych na substancje sypkie, oferujemy konstrukcje wyposażone w poziomowskaz, drabinę zabezpieczoną przy pomocy kosza ochronnego, podest obsługowy, dodatkowe przyłącza oraz stalową rurę załadowczą.

Podobnie jak zbiorniki przystosowane do przechowywania substancji żrących i trujących, obiekty służące do magazynowania ścieków, również muszą sprawdzać się w agresywnym środowisku. Z tego powodu, konstrukcje tego typu są przystosowane do funkcjonowania w wymagających warunkach chemicznych i są odporne na ciecze żrące.

W naszej ofercie dostępne są także pionowe oraz poziome konstrukcje przystosowane do przechowywania koncentratów PPOŻ, takich jak np. środki pianotwórcze. W celu zapewnienia konstrukcji odporności na magazynowane substancje, stosowane są w nich izolacje wykonane pianką PUR, wskaźniki poziomu cieczy, drabiny, przyłącza strażackie oraz podesty obsługowe.

W ofercie dostępne są także zbiorniki procesowe służące do przetwarzania różnego rodzaju produktów. Są powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym i nie tylko. Swoje zastosowanie znajdują np. podczas produkcji jogurtów.

Zachęcamy do konatktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty na zbiorniki z kompozytu. Nasze produkty wyróznia wysoka jakość oraz korzystna cena.