Facebook instagram E-mail
056 639 07 51

Zbiorniki procesowe

Kolumny kondycjonujące i reaktory

W naszym zakładzie wykonujemy zbiorniki o różnych rozmiarach i kształtach.  Są wśród nich Kolumny kondycjonujące z TWS, Reaktory STO oraz Reaktory SBR. 

Służymy fachowym doradztwem oraz pomocą przy rozwiązaniu problemów logistycznych. 

Absorbery i adsorbery

Oczyszczanie gazów odbywa poprzez wykorzystanie procesów pochłaniania zanieczyszczeń. W zależności czy do pochłaniania wykorzystywana jest ciecz (np. woda) lub ciało stałe (np. węgiel aktywny) do oczyszczania gazów wykorzystywane są absorbery lub adsorbery.

absorbery-laminat-poliestrowo-szklany-trokotexAbsorbery zbudowane są ze zbiornika pionowego wyposażonego w ruszt z wypełnieniem oraz instalacji tryskaczowej. Gaz prowadzony jest w taki sposób aby został „zroszony” cieczą z instalacji tryskaczowej, która pochłania zanieczyszczenia i jest odprowadzana poza urządzenie.

W skład adsorbera wchodzi zbiornik (dowolnego kształtu), który jest wyposażony w ruszt z substancją adsorpcyjną. Gaz podlegający oczyszczeniu kierowany jest poprzez adsorber, który pochłania zanieczyszczenia.

Ze względu na agresywne warunki pracy absorberów i adsorberów materiał używany do ich budowy musi cechować się bardzo dobrą odpornością na korozję oraz ścieranie poprzez pyły unoszone w gazach. Proponujemy wykonanie absorberów i adsorberów z doskonałego materiału konstrukcyjnego – Tworzywa Wzmocnionego Szkłem (TWS).

Kształt, gabaryty oraz przyłącza absorberów i adsorberów są kształtowane podczas procesu indywidualnego projektowania uwzględniającego warunki na obiekcie.

Standardowo absorbery i adsorbery wyposażane są w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe.

Ponadto absorbery i adsorbery możemy wyposażyć w odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową i oprzyrządowanie.

Mieszalniki

Mieszalniki są typem aparatury w których zachodzi mechaniczne mieszanie dwóch lub więcej substratów. Najczęściej mieszalniki wykorzystywane są do ujednorodnienia temperatury, składu chemicznego roztworu lub wymiany ciepła. Mieszaniu mogą podlegać substancje typu:

  •     ciecz – ciało stałe,
  •     ciecz – ciecz.

mieszalniki-zbiorniki-laminat-trokotexTypowy mieszalnik składa się zasadniczo z dwóch elementów: zbiornika wykonanego z chemoodpornego kompozytu i mieszadła w wykonaniu ze stali kwasoodpornej lub PP.

Do mieszalników najczęściej wykorzystuje się zbiorniki cylindryczne pionowe. W związku z dużą gamą produkowanych przez naszą firmę zbiorników pionowych mogą to być zbiorniki z płaskim dnem, na wydłużonym płaszczu itd.

Mieszalniki w wersjach specjalnych budowane są z wykorzystaniem zbiorników poziomych lub prostopadłościennych.

Mieszalniki wyposażane mogą być w mieszadła pionowe (wolno, szybkoobrotowe) lub boczne. W celu zwiększenia intensywności mieszania mieszadła mogą być montowane niesymetrycznie lub z wykorzystaniem łamaczy fal. Ze wzglądu na kształt w zbiornikach poziomych i prostopadłościennych wykorzystuje się dwa lub większą ilość mieszadeł.

Mieszalniki w standardzie wyposażone są w komplet niezbędnych króćców, przyłącze mieszadła, właz rewizyjnyuchwyty transportowe.

Ponadto mieszalniki można wyposażyć w czujnik poziomu minimalnego (w celu zapobieżenia przed suchobiegiem), drabinę z podestem obsługowym (również w wykonaniu tworzywowym), poziomowskaz itd.

Zajmujemy się kompleksową obsługą tj. wykonujemy dobór zbiornikamieszadła do bieżących wymagań oraz zapewniamy specjalistyczy transportmontaż urządzeń na obiekcie.

Skrubery

Skrubery są to aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy. Skruber składa się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny (zbiornika) przez który przeprowadza się gaz celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. W zależności od rodzaju skrubera może być on dodatkowo spryskiwany wodą.

skrubery-laminat-tws-trokotexWarunki pracy skrubera są bardzo trudne, przepływające gazy są zanieczyszczone cząstkami stałym powodując zużycie abrazyjne. Na ścianki skrubera działają agresywne gazy oraz produkty otrzymane w wyniku działania wypełnia skrubera. Z tego powodu skrubery muszą być produkowane z materiałów o najwyższej jakości.

Do produkcji skruberów używamy materiał kompozytowy, który cechuje się bardzo dobrą odpornością abrazyjnąchemiczną.

Schemat, wyposażenie oraz wymiary gabarytowe określane są podczas procesu projektowania.

Skrubery wyposażane są w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe.

 

 

Wanny galwaniczne

Wanny galwaniczne służą do przeprowadzania procesów galwanicznych, trawiennych, pasywacji itd.  wykorzystywanych w przemyśle galwanicznym. Mogą być wykonywane w dwóch konfiguracjach: otwartezabezpieczone przed utratą ciepła.

wanny-galwaniczne-trokotex-twsWymiary wanien mogą być kształtowane dowolnie w zależności od bieżących wymagań na obiekcie. Wszystkie wanny galwaniczne wzmacniane są mechanicznie z zewnątrz poprzez montaż stalowych kształtowników, które zostały pokryte warstwą laminatu. W przypadku wanien zabezpieczonych przed utratą ciepła wanny dodatkowo wyposażane są w zdejmowane pokrywy i/lub izolację cieplną (wykonaną z pianki poliuretanowej o dowolnej grubości) na całej powierzchni zewnętrznej.

Wanny galwaniczne projektujemy na bazie naszych szerokich doświadczeń, możemy również adaptować projekty wanien stalowych na wykonane z TWS,  proponujemy także dostosowanie gabarytów i przyłączy wanien do obiektu.

Nasza firma proponuje kompleksową obsługę inwestycji poprzez zaprojektowanie, wyprodukowanie, transport i montaż wanien na miejscu posadowienia.

Każda wanna wyposażana jest w króciec spustowykomplet uchwytów transportowych.

W celu ułatwienia montażu oprzyrządowania wanny galwaniczne mogą wyposażane w półki do montażu grzałek, termometrów, urządzeń mieszających itd. Proponujemy wykonanie wanien (również oprzyrządowanie) w całości z kompozytu.